BIBLIOGRAFIA

 

 • Martyrologium Romanum – Editio Altera, Typis Vaticanis, Citta del Vaticano 2004.
 • Adamczyk J.Śladami świętych i błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2003.
 • Ball A. – Współcześni święci, tom I – II, Wydawnictwo Exter, Gdańsk 1994.
 • Bouchard F.Święci i zwierzęta. Cudowne i prawdziwe opowieści o zwierzętach, Wydawnictwo Exter, Gdańsk 2004.
 • Fros H.Święci doby współczesnej 1939-1989, Wydawnictwo WAM, Kraków 1991.
 • Fros H., Sowa F.Księga imion i świętych, tom I – V, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997.
 • Fros H., Sowa F.Twoje imię, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.
 • Gach Z.  – Poczet kanonizowanych świętych polskich, Wydawnictwo Exter, Gdańsk 1997.
 • Gelmi J.Mały leksykon papieży, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2005.
 • Gianduzzo S.Aforyzmy. Płomyki mądrości, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1999.
 • Gołębiowski K.Poznaj swego patrona. Co oznacza twoje imię?, tom 1 i 2, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 1997.
 • Gorzandt A.Mój święty patron, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 1999.
 • Hoever H.Żywoty świętych Pańskich na każdy dzień, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1999.
 • Jakóbczak A. [opracowanie] – Oni budowali na skale, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2003.
 • Jaśkiewicz K.Święci na co dzień, tom 1 i 2, Wydawnictwo Misjonarzy Klaretynów, Warszawa 2002.
 • Kaczmarek T.Światła w ciemności. Męczennicy 1939-1945, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2000.
 • Księga świętych, Jan Paweł II kolekcja, Magazyn chrześcijański.
 • Kupis B.Najciekawsze imiona, Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Lanzi F. i G.Jak rozpoznać świętych i patronów w sztuce i w wyobrażeniach ludowych, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004.
 • Liturgia Godzin, tom I-IV, Pallottinum, Poznań 1982.
 • L`osservatore Romano, Wydanie polskie.
 • Michałka W. Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz, Wydawnictwo Michalineum, Struga 2005.
 • Misztal H.Świeccy święci i błogosławieni, Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu, Lublin-Sandomierz 2002.
 • Moroz W.Świętość nieśli polskiej ziemi. Informator hagiograficzny, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa (Struga) – Kraków, 1991.
 • Niewęgłowski W.A.Leksykon świętych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Nitecki J.Ku zbawieniu. Myśli świętych i błogosławionych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2002.
 • Paszulewicz J.Mój patron, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2001.
 • Piszczek W.Patronowie zawodów, stanów, instytucji, stowarzyszeń, wzywani w nieszczęściu, Wydawnictwo ITKM, Kraków 2002.
 • Podgórska A.Mój przyjaciel patron, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „ADAM”, Warszawa 1997.
 • Podlejski Z.Święci nie święci. Epizody z życia świętych, Wydawnictwo Księży Sercanów, Kraków 2001.
 • Schauber V., Schindler H.Ilustrowany Leksykon Świętych, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2003.
 • Schauber V., Schindler H.Święci na każdy dzień, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2000.
 • Sinka T.Twój patron, tom I-XI, Wydawnictwo ITKM, Kraków 2002.
 • Skierkowski M., Mondel D.Xięga imion, Wydawnictwo FOX, Wrocław 1995.
 • Wielka Księga Świętych, tom I-III, Wydawnictwo Pinnex, Kraków 2003.
 • Witkowska A.Mocarze ducha. Mały słownik polskich świętych, Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2000.
 • Zaleski W.Święci na każdy dzień, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2002.
 • Żywoty świętych, IMP Sp. z o.o., Warszawa 2004.