Litania o świętym Józefie
Litania o świętym Józefie

W ostatnich dniach kupiłem małą książeczkę pt. Miesiąc Marzec z przykładami poświęcony czci św. Józefa, autorstwa ks. W. Mrowińskiego. Jest to przedruk książki wydanej w 1906 roku w Krakowie, wydany obecnie przez Wydawnictwo „Bernardinum”.

Książeczka ta zawiera, krótkie czytanki na każdy dzień marca przybliżające postać św. Józefa Oblubieńca NMP i przemożne wstawiennictwo tego wielkiego orędownika Kościoła Powszechnego. Na końcu książeczki znajdziemy Nabożeństwo do siedmiu boleści i radości świętego Józefa, Hymn do św. Józefa, kilka różnych modlitw, a także zamieszczoną niżej Litanię o świętym Józefie.

Niech te piękne litanijne wezwania (pisownia oryginalna) zachęcą nas do jeszcze większej czci i ufnego zawierzenia nas samych, naszych rodzin i wszystkich naszych spraw św. Józefowi, którego w sposób szczególny czcimy w miesiącu marcu i w każdą środę. Niech też dobrze przygotują nas na uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, którą obchodzimy w Kościele 19 marca.

Litania o świętym Józefie

/Do prywatnego odmawiania/

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste usłyszy nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Trójco Najświętsza jedyny Boże,

Święta Maryo, oblubienico Józefa świętego, módl się za nami.
Święty Józefie, oblubieńcze Panny Maryi,
Św. Józefie, opiekunie i żywicielu Jezusa,
Św. Józefie, według świadectwa Ducha św. sprawiedliwy mężu,
Św. Józefie, mężu według serca Boskiego,
Św. Józefie, wierny i staranny gospodarzu,
Św. Józefie, obronicielu Panny Maryi,
Św. Józefie, wierny towarzyszu Panny Maryi,
Św. Józefie, szczególny patronie konających,
Św. Józefie, wzorze panieńskiej czystości,
Św. Józefie, wzorze chrześcijańskiej pokory,
Św. Józefie, wzorze miłości Boga i bliźniego,
Św. Józefie, w tajemnicach Boskich od Ducha św. oświecony mężu,
Św. Józefie, o wcieleniu Słowa wiecznego przez objawienie Boskie nauczony,
Św. Józefie, z Maryją Panną do Betlejem z posłuszeństwa podróżujący,
Św. Józefie, czcicielu narodzonego w stajence Odkupiciela,
Św. Józefie, z Maryją w kościele Dziecię Boskie ofiarujący,
Św. Józefie, po upomnieniu przez Anioła z Dziecięciem i Matką jego do Egiptu uciekający,
Św. Józefie, po śmierci Heroda z Boską Dzieciną i Matką jego Maryą Panną znowu do ziemi Judzkiej powracający,
Św. Józefie, przez trzy dni z boleścią zgubionego Jezusa szukający,
Św. Józefie, z radością pomiędzy nauczycielami w kościele Jerozolimskim Jezusa znachodzący,
Św. Józefie, powagę ojcowską nad Panem wszystkich panów trzymający,
Św. Józefie, z chlubą w Ewangelii mężem Maryi, z której narodził się Jezus, nazwany,
Św. Józefie, orędowniku nasz i przyczyńco,

We wszystkich utrapieniach naszych, przyczyną twoją, ratuj nas Józefie święty.
We wszystkich potrzebach naszych,
W godzinie śmierci naszej,
Przez przedwieczne wybranie twoje,
Przez twoje zaślubienie,
Przez Twoją ojcowską troskliwość i wierność,
Przez Twoje podjęte trudy i prace,
Przez twoje wszystkie cnoty,

My grzeszni, którzy się pod opiekę i obronę twoją uciekamy, prosimy Cię wysłuchaj nas Józefie święty.
Abyś nas wychowankowi twemu Jezusowi i oblubienicy twojej Maryi wiernie polecać raczył,
Abyś nam wszystkim serca czystość u Boga uprosić raczył,
Abyś wszystkim duchownym i świeckim zgromadzeniom prawdziwą miłość i jedność u Boga otrzymać raczył,
Abyś wszystkim panującym w rządzeniu narodami dopomagać raczył,
Abyś rodzicom i gospodarzom łaskę wychowania i utrzymania dzieci i czeladki w bojaźni bożej uprosić raczył,
Abyś tym, którzy Cię serdecznie miłują i czczą, szczególną miłości opiekę okazywać raczył,
Abyś wszystkim pod twoim Imieniem i opieką zostającym wychowankom i sierotom ojcowską starannością dopomagać raczył,
Abyś wszystkich o przyczynę Ciebie wzywających statecznie wspierać raczył,
Abyś nas w dolegliwościach śmierci z Jezusem i Maryą nie opuszczać raczył,
Abyś duszom wiernych zmarłych twoją przyczyną pomoc dać raczył,
O czysty oblubieńcze Maryi,
O wierny karmicielu Jezusa,
O święty Józefie, prosimy Cię wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste usłysz nas, Jezu Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryo…

ANTYFONA

Pomocnikiem jest w utrapieniach i obrońcą Bóg.
Józef wszystkim, Imienia jego pobożnie wzywającym.
P.: Módl się za nami święty Józefie.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MODLITWA

Módlmy się.
Boże, który dziwny w Świętych swoich, dziwniejszy w Błogosławionym Józefie, postawiłeś go rozdawcą darów swoich nad sługami swemi, daj prosimy, abyśmy, którzy Imieniowi jego pobożnie cześć oddajemy, modłami i zasługami jego wspomożeni, szczęśliwi weszli do portu zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

5 2 głosy
Oceń
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze