Patroni na czas epidemii
Modlitwy do świętych patronów od epidemii

Święci patroni na czas epidemii

Psalmista pisze:

Do Ciebie wołam, Panie, pośpiesz mi z pomocą,
usłysz mój głos, gdy wołam do Ciebie.
Niech moja modlitwa wznosi się przed Tobą jak kadzidło,
a podniesione me ręce jak ofiara wieczorna (Ps 141)

Wznieśmy więc nasze serce i ręce do Boga i prośmy pokornie o wybawienie nas od epidemii koronawirusa i zachowanie od wszelkich trudności życiowych.

W tym wołaniu nie jesteśmy sami. Kościół na czas epidemii daje nam szczególnych patronów, których wstawiennictwa możemy z ufnością przyzywać. Są to:

    • Św. Antoni Wielki, pustelnik;
    • Św. Cyprian  Kartaginy, biskup i męczennik;
    • Św. Jerzy, męczennik;
    • Św. Sebastian, męczennik;
    • Św. Szymon z Lipnicy, kapłan i zakonnik.

Wzywajmy więc ich przemożnej opieki jak najczęściej korzystając z poniższych modlitw.

Modlitwa za przyczyną św. Antoniego Wielkiego

Święty Antoni, który nam dałeś tak wzniosły przykład, jak trzeba pokonywać świat, szatana i pożądliwości cielesne, dopomóż nam twą przyczyną, abyśmy tą samą bronią modlitwy, czujności, pokory i umartwienia przeciw owemu potrójnemu nieprzyjacielowi naszego zbawienia zwycięsko walczyli. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Bogiem Ojcem i z Duchem św. żyje i króluje Bóg na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za przyczyną św. Cypriana z Kartaginy

Wszechmogący, wieczny Boże, z Twoją pomocą święty Cyprian, biskup, aż do śmierci walczył w obronie wiary, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie cierpliwie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa za przyczyną św. Jerzego

Litania do św. Jerzego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas,Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Jerzy, męczenniku Chrystusa Pana,
Święty Jerzy, źródło łask Bożych,
Święty Jerzy, tarczo świętej wiary,
Święty Jerzy, niepokonany w męstwie dla Chrystusa Pana,
Święty Jerzy, obrońco czystości,
Święty Jerzy, zwycięzco ciała, czarta i świata,
Święty Jerzy, gorliwy miłośniku Boga,
Święty Jerzy, ozdobo wojska męczenników,
Święty Jerzy, wyznawco wiary w Boga w Trójcy Przenajświętszej,
Święty Jerzy, doskonały wzorze umartwienia,
Święty Jerzy, opiekunie ubogich i sierot,
Święty Jerzy, naśladowco krzyża Chrystusowego,
Święty Jerzy, pokonujący wszelkie trudności dla Chrystusa,
Święty Jerzy, chwało i ozdobo stanu rycerskiego,
Święty Jerzy, wierny sługo Chrystusa,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Módl się za nami, święty Jerzy.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się
Boże, Ty dałeś świętemu Jerzemu moc do naśladowania naszego Zbawiciela w Jego Męce, wysławiamy Twoją potęgę i pokornie Cię prosimy, abyś przez wstawiennictwo świętego męczennika wspierał nas, słabych ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa za przyczyną św. Sebastiana

Litania do św. Sebastiana

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Sebastianie,
Niezwyciężony Męczenniku,
Rycerzy znakomitego urodzenia i sławy,
Chwalebny Wojowniku i Męczenniku Chrystusa,
Patronie i Zwierciadło Chrześcijańskich żołnierzy,
Gardzący światem,
Zwycięzco Szatana,
Otucho umierających,
Pocieszycielu strapionych,
Zwiastunie Słowa Bożego,
Opiekunie i patronie państw i miast,
Święty Sebastianie, doskonały w cnocie i mądrości,
Święty Sebastianie, Miłośniku Boga i ludzi,
Święty Sebastianie, siło w mowie i czynie,
Święty Sebastianie, umocnienie Chrześcijan w mękach i śmierci,
Święty Sebastianie, umocnienie chwiejnych w wierze,
Święty Sebastianie, zachęcający wątpiących, by wytrwali do końca,
Święty Sebastianie, rozpalony Bożą miłością, gardzący cierpieniami zadawanymi przez tyrana,
Święty Sebastianie, otoczony niebiańskim światłem,
Święty Sebastianie, pouczany przez Świętych Aniołów,
Święty Sebastianie, przywracający głos oniemiałym,
Święty Sebastianie, w obronie Prawdy zraniony strzałami,
Święty Sebastianie, zbity na śmierć pałkami,
Święty Sebastianie, ukoronowany wiekuistą chwałą,
Święty Sebastianie, wielki Pośredniku nasz przed Bogiem,
Święty Sebastianie, napełniony Bożą mocą dla zapobiegania zarazom i wszelkim chorobom zakaźnym,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się
Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na nasze słabości. Ponieważ ciężar naszych złych czynów nas przygniata, niech wstawiennictwo Twego błogosławionego męczennika, Świętego Sebastiana będzie naszą obroną. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa za przyczyną św. Szymona z Lipnicy

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków. Amen.

Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

Święci patroni na czas epidemii

Pobierz modlitwy do patronów od epidemii >>

w formacie pdf (574 KB)

5 1 głos
Oceń
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 Komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze