Przeczytanie zajmie Ci 7 min
()

Czesław

Jest to słowiańskie imię złożone. Jako pierwszy człon występuje temat rzeczownikowy na -i od rzeczownika cześć, czci. W drugim członie występuje częsty w imiennictwie słowiańskim element -sław. Obok imienia męskiego w użyciu jest także forma żeńska Czesława.

bł. Czesław Odrowąż

kapłan

Wspomnienie w Martyrologium Romanum:

15 lipca

Wspomnienie liturgiczne w Polsce:

20 lipca

bł. Czesław Odrowąż
bł. Czesław Odrowąż

Życiorys bł. Czesława Odrowąża

Błogosławiony Czesław urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim (Polska). Najpierw studiował w Paryżu. Następnie, już jako kapłan wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk samego św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymi współbraćmi, w tym ze św. Jackiem Odrowążem, z którym był spokrewniony, do Krakowa. Potem udał się do Pragi, gdzie założył pierwszy klasztor. Kilka lat później został przeorem we Wrocławiu.

Podczas jednego z częstych najazdów tatarskich Czesław uratował Wrocław od całkowitego zniszczenia. Kiedy miasto zostało zajęte przez najeźdźców, część mieszkańców Wrocławia postanowiła bronić się poza murami obronnego grodu. Czesław był duszą całej obrony. Podanie głosi, że modlił się o ocalenie miasta wychodząc często na jego wały i zachęcając dzielnych obrońców do oporu. O roli bł. Czesława Odrowąża podczas oblężenia Wrocławia przez Tatarów wspomina także kronikarz Jan Długosz. Gdy Wrocław wyszedł obronną ręką z tej wojennej zawieruchy, mieszkańcy przypisywali uratowanie miasta modlitwom i wstawiennictwu bł. Czesława, którego wiara i modlitwy złamały siły nieprzyjacielskie.

Czesław Odrowąż zmarł 15 lipca 1242 roku we Wrocławiu. Jednak w Polsce jego liturgiczne wspomnienie przypada na dzień 20 lipca.Beatyfikował go w roku 1713 papież Klemens XI. Należy także zaznaczyć, że wciąż trwa proces kanonizacyjny bł. Czesława.

W ikonografii Czesław Odrowąż przedstawiany jest z kulą ognistą lub ze słupem ognia nad głową, który według tradycji ukazał się podczas oblężenia Wrocławia przez Tatarów i spowodował ich odwrót. Jego atrybutami są: krzyż misyjny, kielich, otwarta księga Ewangelii, laska pielgrzyma, lilia, monstrancja, puszka z komunikantami, różaniec.

Czy wiesz, że…

błogosławiony Czesław Odrowąż razem ze Jackiem Odrowążem byli ponoć w ostatniej grupie nowicjuszy, którzy przyjęli habit dominikański z rąk samego św. Dominika. Miało to miejsce w kościele św. Sabiny.

Czego uczy nas bł. Czesław Odrowąż dziś?

Od błogosławionego Czesława możemy uczyć się przede wszystkim wytrwałej modlitwy. Sam Jezus często zachęcał swoich apostołów, aby się nieustannie modlili i byli wytrwali w modlitwie. Modlitwa to nie magiczne zaklinanie Boga, aby spełnił nasze prośby, ale to dialog dwóch kochających się serc. A jaka jest Twoja codzienna modlitwa?

Modlitwa do bł. Czesława

Boże nieskończenie miłosierny, Ty powierzyłeś błogosławionemu Czesławowi głoszenie niezmierzonych bogactw Chrystusa, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy coraz lepiej Ciebie poznawali, i żyjąc w Twojej obecności według Ewangelii, przynosili owoce dobrych uczynków. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo bł. Czesława

O dobry, błogosławiony Czesławie, Orędowniku i Obrońco nasz w ciężkich chwilach, jak kiedyś na ziemi, tak i teraz z nieba, opiekujesz się szczególnie tymi, którzy się do ciebie uciekają w potrzebach duszy i ciała.

Gorąco błagam Cię, racz przyjść mi z ratunkiem i uproś u Boga tę oto łaskę… (wymień o co prosisz).

Nie pozwól, bym się poddawał utrapieniu, niech za Twym wzorem, nawet w największych uciskach nie tracę ducha, niech zachowam spokój i zdam się na wolę Bożą – o dobry, błogosławiony Czesławie, ufam mocno, że uzyskam pomoc Twoją i będziesz zawsze moim opiekunem. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Litania do bł. Czesława

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kyrie Eleison,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się za nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Bogarodzico, módl się za nami,

Błogosławiony Czesławie, święty nasz rodaku,

Odważny wyznawco wiary katolickiej,

Ozdobo i chlubo Śląska i całej Polski,

Obrońco i orędowniku nasz przed Bogiem,

Pobożny krzewicielu czci Matki Bożej,

Założycielu klasztorów kaznodziejskich,

Misjonarzu nawracający błędnowierców i grzeszników,

Wspaniały kwiecie czystości,

Mistrzu życia wewnętrznego i czynnego,

Wzorze poświęcenia i cnót bohaterskich,

Pogromco złych nałogów,

Robotniku Boży, pracujący dla dobra ludzkości,

Szczodrobliwy żywicielu ubogich,

Pocieszycielu smutnych i nieszczęśliwych,

Lekarzu chorych na duszy i ciele,

Gorliwy nauczycielu i wychowawco młodzieży,

Siewco kultury chrześcijańskiej,

Roztropny gospodarzu w sprawach doczesnych i wiecznych,

Cudowny wybawco miasta Wrocławia,

Niebiański opiekunie Ojczyzny Naszej,

Któryś częstą modlitwą łączył się z Bogiem,

Któryś oddawał się pokucie i umartwieniu,

Któryś panował nad sobą i był pełen pogody,

Któryś wnikał w położenie bliźnich dla niesienia im pomocy,

Któryś szedł wytrwale drogą prawdy i uczciwości

Abyśmy pracowali nad ulepszeniem i zbawieniem duszy,

Abyśmy się strzegli pychy, chciwości i samolubstwa,

Abyśmy unikali grzechów i wszelkiej podłości,

Abyśmy byli zgodnym, rozważnym, wiernym Bogu narodem,

Abyśmy się strzegli bezbożności i barbarzyństwa,

Abyśmy sumiennie spełniali swoje obowiązki,

Abyśmy przeszli przez życie dobrze czyniąc,

Abyśmy z tobą Boga wiekuiście chwalili.

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, błogosławiony Czesławie.

W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, którego wolą jest nasze uświęcenie, za przyczyną błogosławionego Czesława wspieraj nas swoją łaską, abyśmy we wszystkich okolicznościach życia umieli poznać Twoją wolę i wytrwale Ci służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Patronat

Błogosławiony Czesław Odrowąż jest patronem Wrocławia.

Galeria zdjęć

Czy ten wpis był przydatny?

Kliknij gwiazdkę, aby ocenić wpis.

Średnia ocena / 5. Liczba głosów:

Oceń ten post jako pierwszy.

Dziękuję za ocenę 🙂

Zobacz też informacje o innych świętych i błogosławionych

Jest mi przykro, że ten wpis Ci się nie przydał 🙁

Poprawmy ten wpis!

Powiedz jak mogę ulepszyć ten wpis?